เมนูอาหาร

เมนูอาหาร และ เครื่องดื่ม มีไว้เพื่อนำเสนอรายการอาหารและเครื่องดื่มของทางร้าน เป็นอุปกรณ์การขายชิ้นสำคัญของผู้ประกอบกิจการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ สั่งอาหารของลูกค้า นั้นหมายความว่าการมีเมนูที่ดี ย่อมส่งผลดีกับการขายแน่นอน

เมนูอาหารที่ดี ต้องนำเสนอเรื่องราว อาหาร มีภาพประกอบหรือคำบรรยาย เชิญชวนให้ลูกค้าอยากลิ้มลอง แต่ที่สำคัญอีกอย่างคือที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง คือ คุณภาพ ความทนทาน และต้นทุน

911 Print พร้อมที่จะดูแลท่านในการออกแบบและพิมพ์เมนูคุณภาพเยี่ยม โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับร้านของแต่ละท่าน ดังนี้

แบบปกแข็ง (จั่วปัง)

BA319A51 0B43 46B1 8CF7 BE22DB058935
C3F62F4E 19A3 4C54 A645 8175E29AFEA7

หน้าปกเป็นกระดาษแข็ง(จั่วปัง) เคลือบฟิล์มลามิเนต

หน้าปกเป็นกระดาษแข็ง(จั่วปัง) เคลือบฟิล์มลามิเนต
หน้าในพิมพ์บนกระดาษอาร์ต 260 แกรม เคลือบฟิล์มลามิเนต
เย็บเล่มด้วยหมุดน็อตทอง/เงิน

ดูหรูหรา พรีเมียม แข็งแรง ทนทาน โดนน้ำแบบผิวเผินได้ เป็นเมนูที่มีอายุใช้งานนานที่สุด และเปลี่ยนหน้า เพิ่มลดหน้าได้ในภายหลัง แต่ราคาค่อนข้างสูง ผลิตช้ากว่า เมื่อเทียบกับเมนูแบบอื่น เหมาะสำหรับร้านที่มีลูกค้าจำนวนมาก เปิด-ปิด บ่อยๆ

ราคาเมนู แบบเล่ม

41B6E29E 1486 4A1F 9B26 72D91FDB84C9

ปกแข็ง(จั่วปัง)

จำนวนหน้า

8

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  750 บาท

6 - 10 เล่ม: 650 บาท

11 - 20 เล่ม: 550 บาท

21 - 30 เล่ม: 450 บาท

31 - 40 เล่ม:  350 บาท

40 - 50 เล่ม:  300 บาท

จำนวนหน้า

12

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  850 บาท

6 - 10 เล่ม:  750 บาท

11 - 20 เล่ม:  600 บาท

21 - 30 เล่ม:  500 บาท

31 - 40 เล่ม:  400 บาท

41 - 50 เล่ม:  350 บาท

จำนวนหน้า

16

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  950 บาท

6 - 10 เล่ม:  750 บาท

11 - 20 เล่ม:  650 บาท

21 - 30 เล่ม:  550 บาท

31 - 40 เล่ม:  450 บาท

41 - 50 เล่ม:  400 บาท

จำนวนหน้า

20

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  1,050 บาท

6 - 10 เล่ม:  850 บาท

11 - 20 เล่ม:  750 บาท

21 - 30 เล่ม:  600 บาท

31 - 40 เล่ม:  500 บาท

41 - 50 เล่ม:  450 บาท

FF5F98C1 4EC4 45B0 B7A8 FB181D592711

ปกแข็ง(จั่วปัง)

จำนวนหน้า

8

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,200 บาท

6 - 10 เล่ม: 1,200 บาท

11 - 20 เล่ม: 800 บาท

21 - 30 เล่ม: 600 บาท

31 - 40 เล่ม: 500 บาท

40 - 50 เล่ม:  450 บาท

จำนวนหน้า

12

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,300 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,300 บาท

11 - 20 เล่ม:  900 บาท

21 - 30 เล่ม:  700 บาท

31 - 40 เล่ม:  600 บาท

41 - 50 เล่ม:  550 บาท

จำนวนหน้า

16

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,400 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,400 บาท

11 - 20 เล่ม:  1,000 บาท

21 - 30 เล่ม:  800 บาท

31 - 40 เล่ม:  700 บาท

41 - 50 เล่ม:  650 บาท

จำนวนหน้า

20

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,500 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,500 บาท

11 - 20 เล่ม:  1,100 บาท

21 - 30 เล่ม:  900 บาท

31 - 40 เล่ม:  800 บาท

41 - 50 เล่ม:  750 บาท

แบบปกแข็ง (จั่วปัง)

BA319A51 0B43 46B1 8CF7 BE22DB058935
C3F62F4E 19A3 4C54 A645 8175E29AFEA7

หน้าปกเป็นกระดาษแข็ง(จั่วปัง) เคลือบฟิล์มลามิเนต

หน้าปกเป็นกระดาษแข็ง(จั่วปัง) เคลือบฟิล์มลามิเนต
หน้าในพิมพ์บนกระดาษอาร์ต 260 แกรม เคลือบฟิล์มลามิเนต
เย็บเล่มด้วยหมุดน็อตทอง/เงิน

ดูหรูหรา พรีเมียม แข็งแรง ทนทาน โดนน้ำแบบผิวเผินได้ เป็นเมนูที่มีอายุใช้งานนานที่สุด และเปลี่ยนหน้า เพิ่มลดหน้าได้ในภายหลัง แต่ราคาค่อนข้างสูง ผลิตช้ากว่า เมื่อเทียบกับเมนูแบบอื่น เหมาะสำหรับร้านที่มีลูกค้าจำนวนมาก เปิด-ปิด บ่อยๆ

ราคาเมนู แบบเล่ม

41B6E29E 1486 4A1F 9B26 72D91FDB84C9

ปกแข็ง(จั่วปัง)

จำนวนหน้า

8

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  750 บาท

6 - 10 เล่ม: 650 บาท

11 - 20 เล่ม: 550 บาท

21 - 30 เล่ม: 450 บาท

31 - 40 เล่ม:  350 บาท

40 - 50 เล่ม:  300 บาท

จำนวนหน้า

12

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  850 บาท

6 - 10 เล่ม:  750 บาท

11 - 20 เล่ม:  600 บาท

21 - 30 เล่ม:  500 บาท

31 - 40 เล่ม:  400 บาท

41 - 50 เล่ม:  350 บาท

จำนวนหน้า

16

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  950 บาท

6 - 10 เล่ม:  750 บาท

11 - 20 เล่ม:  650 บาท

21 - 30 เล่ม:  550 บาท

31 - 40 เล่ม:  450 บาท

41 - 50 เล่ม:  400 บาท

จำนวนหน้า

20

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  1,050 บาท

6 - 10 เล่ม:  850 บาท

11 - 20 เล่ม:  750 บาท

21 - 30 เล่ม:  600 บาท

31 - 40 เล่ม:  500 บาท

41 - 50 เล่ม:  450 บาท

FF5F98C1 4EC4 45B0 B7A8 FB181D592711

ปกแข็ง(จั่วปัง)

จำนวนหน้า

8

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,200 บาท

6 - 10 เล่ม: 1,200 บาท

11 - 20 เล่ม: 800 บาท

21 - 30 เล่ม: 600 บาท

31 - 40 เล่ม: 500 บาท

40 - 50 เล่ม:  450 บาท

จำนวนหน้า

12

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,300 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,300 บาท

11 - 20 เล่ม:  900 บาท

21 - 30 เล่ม:  700 บาท

31 - 40 เล่ม:  600 บาท

41 - 50 เล่ม:  550 บาท

จำนวนหน้า

16

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,400 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,400 บาท

11 - 20 เล่ม:  1,000 บาท

21 - 30 เล่ม:  800 บาท

31 - 40 เล่ม:  700 บาท

41 - 50 เล่ม:  650 บาท

จำนวนหน้า

20

หน้า

เล่มละ

1 - 5 เล่ม:  2,500 บาท

6 - 10 เล่ม:  1,500 บาท

11 - 20 เล่ม:  1,100 บาท

21 - 30 เล่ม:  900 บาท

31 - 40 เล่ม:  800 บาท

41 - 50 เล่ม:  750 บาท

การส่งไฟล์งาน

– ความละเอียดของภาพ สำหรับโปรแกม Illustrator ให้เซ็ทค่า Rester Effect เป็น 300 ppi หรือถ้าทำใน Photoshop เซ็ทค่า resolution เป็น 300 pixel/inch

– เซทค่าสีเป็น CMYK (RGB สามารถสั่งพิมพ์ได้เหมือนกันแต่สีจะแตกต่างกันเยอะมากๆ)

– ทำตัดตกในงานอย่างน้อยข้างละ 2 มม. (ตัดตก คือการสร้างขนาดงานให้ใหญ่กว่าขนาดจริง เพื่อเผื่อการตัดที่คลาดเคลื่อนเล็กน้อย)

– ข้อความและภาพสำคัญไม่ควรอยู่ชิดขอบงานมากเกินไป ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 5 มม. จากขอบงาน

– ส่งไฟล์งานเข้ามาที่ 911printlabel@gmail.com และติดต่อเราตามช่องทางที่ท่านสะดวก

ผลงานเมนูอาหาร